Hauptmenü

Centralny System Zaproszeń i Zgłoszeń (niem. ZER)

Kind wird von Ärztin vermessen
© Picture-Factory. Fotolia
Kind wird von Ärztin vermessen
© Picture-Factory. Fotolia

Serdecznie witamy na naszej stronie.

W ramach nowelizacji brandenburskiej ustawy o służbie zdrowia (niem. BbgGDG) wiosną 2008 roku w Kraju Związkowym Brandenburgii wprowadzono w życie Centralny System, Zaproszeń i Zgłoszeń (niem. ZER) dla badań profilaktycznych dzieci i młodzieży. Podstawą prawną jest § 26 księgi V kodeksu socjalnego, i § 7 brandenburskiej ustawy o służbie zdrowia.

Za całościową procedurę odpowiada Centralny System Zaproszeń i Zgłoszeń (ZER), który ma siedzibę przy Krajowym Urzędzie Brandenburgii do Spraw Bezpieczeństwa i Hygieny pracy, Ochrony Konsumentów i Zdrowia (niem. – LAVG) w Wydziale Zdrowia (niem. Abteilung Gesundheit).

Zapraszane są wszystkie dzieci od 9 miesiąca do rozpoczęcia 13. roku życia na przeprowadzenie (stosownie do wieku) badań profilaktycznych ( od U6 do U9, oraz J1). Badania profilaktyczne są komponentem profilaktyki zdrowotnej, przyczyniającej się do wczesnego wykrywania chorób, zagrażającym rozwojowi cielesnemu i umysłowemu dzieci oraz do zalecenia dalszego medycznego leczenia. W razie pytań na temat konkretnych faktów badań profilaktycznych, radzimy skontaktować się z kasą chorych lub z izbą lekarską dla dzieci i młodzieży (niem. – BVKJ).

Badania profilaktyczne mogą być wykonywane w następujących okresach:

U

Okresy badan prifilaktycznych

Granice Tolerancji

U6

10. - 12. miesiąc życia

9. - 14. miesiąc życia

U7

21. - 24. miesiąc życia

20. - 27. miesiąc życia

U7a

34. - 36. miesiąc życia

33. - 38. miesiąc życia

U8

46. - 48. miesiąc życia

43. - 50. miesiąc życia

U9

60. - 64. miesiąc życia

58. - 66. miesiąc życia

J1

13. - 14. rok życia

12 miesięcy przed i po terminie

Pisma zaproszeń Centralnego Wydziału informują na temat treści i celu wyznaczonego badania i wyjaśniają podstawy prawne. Celem jest wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, podwyższenie akceptacji oraz motywycji do korzystania z badań profilaktycznych.

Każdy Lekarz po przeprowadzeniu badań profilaktycznych U6, U7 oraz U8 jest zobowiązany niezwłocznie po badaniu wysłać potwierdzenie odbytych badań do Centralnego Wydziału w LAVG. Pisma zaproszeń Centralnego Wydziału służą  jako formularz zgłoszeniowy. Gabinet lekarski uzupełnia jedynie stempel gabinetu, datę odbytego badania i zgłasza faxen do Centralnego Wydziału.

W przypadku, w którym rodziny nie potrafią przedłożyć pisma zaproszeniowego lekarze posiadają do dyspozycji folmurarz zastępczy („fax zgłoszeń), udostępniony przez LAVG.

Lekarze zgłaszają tylko udział dziecka w odpowiednim badaniu profilaktycznym a nie wyniki badań.

Jeśli Centralny Wydział  w LAVG nie otrzymał informacji na temat odbytych badań po upływie danego okresu badawczego oraz 2 miesiące przed upływem wyżej podanej granicy tolerancjii (powyższa Tabela) do rodziny zostaje ponownie wystosowane tzw. pismo przypominające.

O ile nie doszły informacje na temat odbytych badań i nadal nie jest pewne, czy dziecko otrzymało badanie profilaktyczne, dane dziecka zostają przesłane dokładnie jeden miesiąc do upływu granicy tolerancji badań profilaktycznych U6, U7 oraz U8 do odpowiedzialnego urzędu zdrowia (Gesundheitsamt). Decyzja o tym, jakie działania motywujące na rzecz długotrwałego wzrostu liczb uczestnictwa w badaniach profilaktycznych są najbardziej stosowne i właściwe, należy do zadań okręgów i miast wydzielonych.

 Macie Państwo pytania dotyczące systemu zaproszeń i zgłoszeń?

Nasz serwis informacyjny Tel: 0331 8683-845